Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?

„Czy klimat miasta można „poprawić”? – to temat kolejnego bloku spotkań w ramach projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?” organizowanych przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym uczestniczy młodzież klasy 3a II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.
Uczniowie podczas wykładu pani dr Bożeny Kicińskiej poznali specyfikę klimatu miasta, dowiedzieli się jakie czynniki go kształtują oraz poznali kompleksowe „lekarstwo” na niekorzystne aspekty klimatu. Tym lekarstwem okazały się naturalne tereny zieleni. Na zakończenie wykładu uczniowie otrzymali zadanie polegające na przygotowaniu projektu rozwiązującego wybrany problem klimatyczny w Giżycku, poprzez zastosowanie jednej z wielu form zieleni. Efekty pracy będą zaprezentowane za dwa tygodnie podczas kolejnego spotkania.

Źródło: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku