Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?

Plantacyjna „gorączka złota”. Globalne zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi – to temat ostatniego wykładu w ramach projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?”, który realizowany jest przez jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla Społeczeństwa”. Podczas spotkania p. dr Anna Dudek opowiedziała o skutkach przyrodniczych, społecznych oraz gospodarczych wynikających z globalnych zmian w rolniczym użytkowaniu ziemi w wyniku upowszechnienia rolnictwa plantacyjnego, między innymi na kontynencie afrykańskim. Uczniowie dowiedzieli się również na czym polega i jakie skutki dla krajów słabo rozwiniętych Afryki niesie zjawisko zawłaszczenia ziemi. Za tydzień odbędą się ostatnie zajęcia warsztatowe, podczas których każda grupa zaprezentuje rozwój rolnictwa plantacyjnego w różnych częściach świata na przykładzie wybranych monokulturowych upraw roślinnych, m.in. awokado.

Źródło: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku