Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku uczestniczy w projekcie „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?”. Uczniowie klasy 3a uczestnictwem w wykładzie prowadzonym przez dr Tomasza Witesa za pośrednictwem platformy Google Meet rozpoczęli udział w projekcie. Było to pierwsze z ośmiu spotkań, których organizatorem jest Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach programu MEiN pod nazwą: Nauka dla Społeczeństwa.

II LO jest jedynym w Giżycku, które zostało zakwalifikowane do ww. projektu. Z całego kraju tylko 16 szkół bierze udział w przedsięwzięciu. Podczas wykładu, którego temat brzmiał – „Masz jakiś problem? Nie jesteś sam! Patologia społeczna w ujęciu geograficznym”, uczniowie poznali koncepcję miasta inteligentnego, jak również różnego typu patologie, jakie można dostrzec w naszym otoczeniu. Na zakończenie wykładu uczniowie otrzymali zadanie, które polega na przygotowaniu prezentacji obrazującej zarówno elementy inteligentnego miasta/społeczeństwa/komunikacji, jak i patologie w tych obszarach. Swoją pracę młodzież zaprezentuje na kolejnych zajęciach. Koordynatorem szkolnym projektu jest nauczyciel geografii Pani Dorota Małek.

 

Źródło informacji: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku