Zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących inwestycje

Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają przedsiębiorców z Powiatu Giżyckiego do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji.
Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.
Działalność wykluczona z udzielonej pomocy to między innymi: produkcja pierwotna produktów rolnych, sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor budownictwa okrętowego, usługi hotelarskie i gastronomiczne, roboty budowlane.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu, które odbędzie się dnia 20 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku; Al. 1 Maja 14.

Poniżej do pobrania:

INFORMACJE OGÓLNE

ULOTKA W-MSSE

logo