Zwykli niezwykli seniorzy

Corocznie 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych oraz Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi.

15 czerwca – Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Celem święta jest zachęcenie do wzmacniania więzi z ludźmi w podeszłym wieku, zwrócenie uwagi na ich codzienne problemy oraz propagowanie wiedzy na temat dostępnych dla nich form pomocy. Starsi naprawdę potrafią nas zaskoczyć – swoją wiedzą, doświadczeniem, nierzadko pokorą.

Kontakt dzieci i młodzieży z osobami starszymi jest niezwykle cenny dla obu stron. Seniorzy aktywnie uczestniczą w bieżącym świecie, czują się potrzebni i ważni. Najmłodsi natomiast otrzymują od swoich dziadków nieograniczone pokłady miłości, zrozumienia, troski. Czas spędzony wspólnie na długo zostanie w pamięci.

Coraz więcej seniorów
Każdego roku w Polsce liczba ludzi w podeszłym wieku zwiększa się. Według raportu “Sytuacja osób starszych w Polsce w 2019 r.” opublikowanego 12 maja 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że odsetek osób starszych w populacji Polski przekroczył 25%. Co interesujące, zgodnie z prognozą GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce wzrośnie do 10,8 mln w roku 2030, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowić około 40% ogółu ludności naszego kraju. Zwrócenie uwagi na komfort życia seniorów jest więc kluczowy również z poziomu wielkości populacji, którą różnego rodzaju problemy mogą dotyczyć.

Czy wiesz, że seniorzy pobijają również rekordy Guinnessa?

  • Cliff Young – australijski farmer i lekkoatleta zwyciężył w 1983 roku ultramaraton Sydney – Melbourne (875 km). Miał wtedy 61 lat.
  • Najstarszy człowiek (Otto Thaning), który przepłynął kanał La Manche miał 73 lata i 177 dni.
  • Hamako Mori ma ponad 90 lat i jest najstarszą kobietą-graczem gier wideo. Prowadzi również popularny kanał na portalu YouTube.
  • Jeannie Reiman jest najstarszą kobietą-kierowcą rajdowym na świecie. Biorąc udział w wyścigu Powder Puff race w Kanadzie, w 2003 roku miała 90 lat i 106 dni.
  • Najstarszą gimnastyczką na świecie jest Johanna Quaas, która urodziła się w Niemczech, w 1925 roku. Jest ona stałym uczestnikiem amatorskiego konkursu Landes-Seniorenspiele, rozgrywanego w Saksonii w Niemczech.
  • Sumiko Iwamura (a.k.a. DJ Sumirock) ma ponad 83 lata i posiada obecnie tytuł Guinness World Records dla najstarszego profesjonalnego DJ-a klubowego.

 

15 czerwca – Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

W 2023 roku tematem przewodnim jest „Zamykanie kręgu: przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (GBV – Gender-Based Violence) w polityce dotyczącej osób starszych, przepisach prawa i reakcjach opartych na dowodach”.

Ze względu na wiek osoby starsze mogą być ofiarami przemocy czy krzywdzenia w inny sposób. Jest to problem, który dotyka seniorów na całym świecie. Znęcanie może przybierać różne formy. Poza przemocą fizyczną osoby starsze mogą być dotknięte przemocą psychiczną czy ekonomiczną. Sprawcami mogą być opiekunowie w instytucjach opieki czy członkowie rodziny.

Wiele przestępstw nigdy nie wychodzi na światło dzienne, a ofiary nie otrzymują należnej im pomocy. Ofiary mogą być przekonane o bezskuteczności organów ścigania, obawiać się odwetu ze strony agresorów lub czuć wstyd. Nie bez znaczenia jest częste pokrewieństwo ofiary ze sprawcą. Polska policja odnotowała 46 tys. zgłoszeń przypadków przemocy wobec seniorów 65+ w 2021 roku.

 

 

Źródło informacji:

https://portal.librus.pl/artykuly/zwykli-niezwykli-seniorzy-swietuj-dzien-praw-osob-starszych

https://social.desa.un.org/events/2023-world-elder-abuse-awareness-day

https://gloswielkopolski.pl/swiatowy-dzien-swiadomosci-znecania-sie-nad-osobami-starszymi-rocznie-dotyka-ona-kilkadziesiat-tysiecy-osob/ar/c1-16436981