Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składamy najserdeczniejsze podziękowania za pracę na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.
Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.
Dziękujemy za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój. Pomocy niesionej drugiemu człowiekowi, zrozumienia i współczucia nigdy nie zastąpi żadna, nawet najbardziej specjalistyczna aparatura.
Życzymy samych radosnych i pomyślnych dni, szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym, satysfakcji z wykonywania zawodu a przede wszystkim zdrowia.