„Żyj Finansowo” – X edycja w ZSKŚiA

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu wybrani uczniowie biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Żyj finansowo, czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” pod opieką trenera mgr Andrzeja Ariana.

Projekt związany jest z działalnością Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK), funkcjonującymi przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej a wsparty m.in. przez Fundację im. Franciszka Stefczyka – Kasa Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia oraz Fundację Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

W ramach projektu z prelekcją wystąpili przedstawiciele KASY STEFCZYKA Oddział Giżycko – Pani Ewa Wielgus – Kierownik Regionu Mazurskiego oraz Pani Monika Gabruś Kierownik Oddziału – Giżycko, którzy omówili  kryteria i sposoby inwestowania, oszczędzania oraz wady i zalety różnych form lokowania pieniędzy. Dużo uwagi poświecono również budowaniu swojej  historii karty kredytowej.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w/w projekcie otrzymają stosowne zaświadczenia przygotowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni.

Trener mgr Andrzej Arian