„Żyj Finansowo”

W Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku klasa I TRK  pod opieką trenera mgr. Andrzeja Ariana rozpoczęła  XI edycję projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Projekt zakłada przeprowadzenie 15 godzin lekcyjnych w oparciu o publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” oraz dodatkowych 3 godzin lekcyjnych dotyczących ubezpieczeń w oparciu o scenariusze przygotowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Projekt zainspirowany został działalnością Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK), działających przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej, a także dzięki wsparciu finansowemu SKOK Stefczyka, PIU oraz BIK S.A.

W ramach przygotowań związanych z realizacją projektu w dniach 17- 18 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla trenerów przeprowadzone przez  Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z zasadami funkcjonowania projektu oraz przedstawienie kolejnych działań związanych z :

  1. Rekrutacją uczniów do projektu.
  2. Organizacją terminu zajęć warsztatowych.
  3. Aktualnymi potrzebami grup uczniowskich biorących udział w projekcie.
  4. Wskazywaniem użyteczności praktycznej zdobywanej wiedzy i doskonalonych umiejętności.
  5. Wskazywaniem korzyści z udziału w projekcie.

W dniu 17 grudnia 2018 r. nastąpiło otwarcie projektu, który trwać będzie do marca 2019 r.

Po zakończenia projektu młodzież będzie miała możliwość  uczestnictwa w konkursie „Żyj finansowo!” .

 

Trener: mgr Andrzej Arian

 

Źródło: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku