Bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników lokalnych firm do udziału w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu” – BEZPŁATNE wsparcie szkoleniowe i doradcze. Dywersyfikacja działalności firmy – szkolenie i doradztwo w Olsztynie.

Dywersyfikacja działalności ma na celu głównie zwiększenie dochodów firmy dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich i rzeczowych. Oznacza wielofunkcyjność, różnorodność produktów, usług, technologii, metod. Niweluje sezonowość, tworzy nowe szanse na wypadek kryzysu. Może dotyczyć zmian asortymentu, ale także rynków, odbiorców, dostawców, finansowania i technologii.

HARMONOGRAM:

12 spotkań w godzinach 8.00 – 16.00,  w Olsztynie:

  • 13,  20, 27  marca  2013
  • 03, 10, 17, 24  kwietnia 2013
  • 08, 15, 22, 29  maj  2013
  • 05 czerwca 2013

TEMATYKA SPOTKAŃ:

Istota strategii w rozwoju przedsiębiorstwa; Rodzaje i definiowanie strategii; Analiza strategiczna – produkcja, handel, finanse, logistyka; Analiza otoczenia firmy; Rodzaje strategii  dywersyfikacji; Cechy zrównoważonej strategii dywersyfikacji; Planowanie dywersyfikacji  produktowo-usługowej, logistycznej; Założenia budżetowe strategii, Ryzyko przy realizacji strategii itd.

INFORMACJE:

  • w trakcie spotkań szkoleniowych organizator zapewnia przerwy kawowe i obiadową
  • ilość osób w grupie szkoleniowej ograniczona: 12 uczestników
  • materiały szkoleniowe i dydaktyczne: zapewnione przez organizatora.
  • szkolenie kończy się wydaniem każdemu uczestnikowi certyfikatów udziału w zajęciach.
  • po szkoleniu każdemu z uczestników przysługują 2 godziny indywidualnego doradztwa związanego z omawianą tematyką
  • wartość rynkowa szkolenia wynosi ok. 4100 zł/osobę – koszty udziału w 100% finansowane są jednak w ramach unijnej pomocy de minimis, uczestnicy biorą więc udział w projekcie nieodpłatnie

REKRUTACJA i SZCZEGÓŁY:
Wojciech Stankiewicz,  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie,
Plac gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn;  89 535 6794; w.stankiewicz@wmarr.olsztyn.pl

ZOBACZ PLAKAT SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA