II Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach oraz inauguracja Mazurskiej Pętli Rowerowej

W imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 serdecznie zapraszamy do udziału w II Forum Rowerowym na Warmii i Mazurach, które rozpocznie się 2 czerwca 2023 r. w Akademickim Związku Sportowym Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach (okolice Giżycka). Tegoroczne Forum będzie powiązane z uroczystym otwarciem Mazurskiej Pętli Rowerowej i stanie się doskonałą okazją do zaprezentowania oraz wypromowania unikatowości niniejszego szlaku. Wzorem ubiegłego roku wydarzeniu towarzyszyć będzie rajd rowerowy w dn. 3 czerwca 2023 r. na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej:  Wilkasy – Bogaczewo – Kanał Kula – Rydzewo.

W programie wydarzenia przewidziane są prelekcje na temat rozwoju turystyki rowerowej oraz wykłady blogerów rowerowych, a także przybliżenie ciekawych historii osób podróżujących rowerem.

Licząc na Państwa udział w II Forum Rowerowym na Warmii i Mazurach, a także w otwarciu Mazurskiej Pętli Rowerowej oraz w rajdzie rowerowym zapraszam do rejestracji udziału.

Warunkiem uczestnictwa w Forum oraz Rajdzie rowerowym jest wysłanie Organizatorowi zgłoszenia udziału za pomocą Karty Zgłoszenia. Karta Zgłoszenia może być dostarczona pocztą elektroniczną, na adres e-mail: turystyka@warmia.mazury.pl

Kartę Zgłoszenia uznaje się za doręczoną z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora pocztą elektroniczną.

Udział w Forum i Rajdzie rowerowym jest bezpłatny. Ilość miejsc w Forum i Rajdzie rowerowym jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników, jednak nie dłużej niż do 25 maja 2023 r. Zgłoszenia wpływające po zamknięciu listy uczestników, będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Po odbiór identyfikatorów/przypinek zapraszamy Państwa w dniu wydarzenia w godzinach 10:00 – 11:00.

Będziemy czekać na Państwa  w punkcie rejestracyjnym Akademickiego Związku Sportowego Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach.

Uwaga:

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników do miejsca Forum i noclegów.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Forum i Rajdu.

 

Zaproszenie na Forum rowerowe [pobierz]

Regulamin Rajdu Rowerowego [pobierz]

Karta Zgłoszenia [pobierz]