Jak napisać dobry projekt? – szkolenie online

Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz jak ubrać go w ramy projektowe? Chcesz się dowiedzieć jak opracować budżet i harmonogram projektu? Zapisz się na bezpłatne szkolenie z logiki projektowej, które jest organizowane w dniach 6-7 marca br. w trybie online.

Temat szkolenia: „Jak napisać dobry projekt?”

Termin i miejsce: 6-7.03.2021 r. (sobota, niedziela)

Szkolenie odbędzie się w trybie online na platformie ZOOM

Czas trwania szkolenia:

6 marca 2021 r. godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

7 marca 2021 r. godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne.

Grupa odbiorców szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń: Aby się zgłosić należy do dnia 01.03.2021 r. (do godziny 12.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuXAVdKg4__F71OoAdpmm1H_0TSWK-C_KE5MR1Jp4jWdfaIA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają na e-maila do wypełnienia deklarację uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” (jeśli nie wypełniali jej wcześniej). Po odesłaniu skanu na e-maila: paulina.muklewicz@adelfi.pl otrzymają Państwo link umożliwiający udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

PROGRAM SZKOLENIA [pobierz]