Nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 36/772/18/V w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Na mocy powyższej uchwały w naszym regionie rozpoczął się proces naboru kandydatów na członków wojewódzkiej Rady Seniorów.

Ogłoszenie o naborze znajduje się pod poniższym adresem:

https://bip.warmia.mazury.pl/964/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-spolecznej-rady-seniorow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego.html

W skład Rady wejdą m.in. reprezentanci senioralnych organizacji pozarządowych oraz senioralnych grup nieformalnych z powiatów, w których zostaną zorganizowane konferencje plenarne organizacji senioralnych działających na terenie danego powiatu. Wyjątek stanowi powiat olsztyński i elbląski, z których kandydaci zostaną wskazani przez Rady Seniorów działające odpowiednio w Olsztynie i Elblągu, bez konieczności przeprowadzania konferencji plenarnych.

Organizatorami konferencji powiatowych mogą być co najmniej 2 organizacje senioralne i/lub gminne rady seniorów. Szczegóły organizacji konferencji plenarnych określa załącznik nr 1 do „Zasad wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, przyjętych ww. uchwałą.

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie należy się kontaktować z:

– Panią Pauliną Karwowską – tel.: (89) 523 60 92, e-mail: p.karwowska@federacjafosa.pl ( Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn) lub

– Panią Anną Konecko – tel.: (89) 521 95 27, e-mail: a.konecko@warmia.mazury.pl (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10 – 447 Olsztyn).

 

Uchwała Nr 36/772/18/V w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego [pobierz]

Załącznik do uchwały – Zasady wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]