OWES Ełk zaprasza do udziału w Targach EKOnomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zachęca koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do sprzedaży swoich ekologicznych produktów na największych targach ekologicznych w naszym regionie. 12 września 2021 r. będziemy mogli się spotkać na trzecich już Targach EKOnomii Społecznej.

Odbiorcom zapewnia tematyczne prelekcje i warsztaty. Obecnie prowadzi rekrutację na stanowiska wystawiennicze.

Termin Targów Ekologicznych przewidziany jest na 12 września 2021 r. w Ełku.

Zapraszamy producentów produktów ekologicznych do zgłaszania swojego udziału.
Do współpracy zapraszamy w szczególności koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej.

Zgłoś swój udział – to proste! Jak to zrobić?

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy.
2. Wyślij na adres e-mail kamila.guzewicz@adelfi.pl do 5 września br.

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu – Kamila Guzewicz 796-373-811.