Informacja o spotkaniu pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

unia-europejska-flagaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. w Ełku.


Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona następującym działaniom:

  • 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
  • 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
  • 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
  • 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
  • 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
  • 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
  • 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Termin i miejsce: 21 czerwca  2016 r. w godzinach 9.15-12.20,
Sale Bankietowe Czajka
ul. Magazynowa 6
19-300 Ełk

Więcej informacji
Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 15 czerwca 2016 r.
  2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W linkach poniżej znajduję się ramowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

agenda Ełk 21_06_2016 formularz zgłoszeniowy