Spotkanie informacyjne dotyczące cyfrowej dostępności informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi 3 Cyfrowy Region , Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, rynku pracy, jednostki naukowe, uczelnie.

Termin: 11 marca 2020 r. w godzinach 10.00- 12:45

Miejsce: EŁK, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku,

ul. Grunwaldzka 1

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

– przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 6 marca 2020 r. godz. 13:00.
– potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

AGENDA SPOTKANIA 11.03.2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 11.03.2020

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 734 11 10/09, 87 610 07 77, email: lpielk@warmia.mazury.pl