Spotkanie informacyjne w Ełku. Ochrona środowiska i OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje, że w dniu 25 lutego br. w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku (ul. Podmiejska 5) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów środków UE.

Podczas spotkania ekspert z Wojewódzkiego Funduszu zaprezentuje aktualnie ogłoszone konkursy z Osi 4 i 5 RPO WM 2014-2020 dotyczące: wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w MŚP, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Warunki uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w terminie do 24 lutego na adres e-mail m.hernat@wfosigw.olsztyn.pl
  • potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, Olsztyn

Program:
10.00 – 10.45 Prezentacja aktualnych ogłoszeń o konkursach z Osi 4 i 5 RPO WM 2014-2020
10.45 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 11.30 Działanie 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
11.30 – 12.00 Działanie 4.2 efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
12.00 – 12.30 Działanie 5.2 gospodarka wodno-ściekowa
12.30 – 13.00 Działanie 5.3 ochrona różnorodności biologicznej

 

Program spotkania i informacja o ogłoszonych konkursach   [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy   [POBIERZ]