Spotkanie pt. „Spółdzielnia socjalna krok po kroku…”

owies-logoOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne pt. „Spółdzielnia socjalna krok po kroku. Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej.”, które odbędzie się 21 lutego 2017r. w Giżycku – w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy Alei 1 Maja 14 o godzinie 16.00.

Spotkanie mające formę eksperckiego wykładu, będzie miało na celu podniesienie wiedzy na temat ekonomii społecznej, a w szczególności zakładania i prowadzenia społecznego biznesu. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się także jak pozyskać bezzwrotną dotację (do 120.000 zł) na uruchomienie spółdzielni socjalnej lub działalności gospodarczej przy organizacji pozarządowej wraz z co najmniej półrocznym wsparciem pomostowym (1850 zł miesięcznie na osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym).

Seminarium skierowane jest do osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących ekonomizować swoją działalność i środowisk/społeczności przystępujących do wspólnej realizacji inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (natalia.skoratko@adelfi.pl) do dnia  19 lutego 2017 r. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

Program seminarium [POBIERZ]

Natalia Skoratko
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku