Szkolenie otwarte z logiki projektowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne szkolenie w formie stacjonarnej pn. „Logika projektowa”, które odbędzie się 16-17 września 2022r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-17.00 w biurze w Ogonkach (ul. Letniskowa 13).

Szkolenie poprowadzi pani Dagmara Bielawska – ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 100 projektów), realizacji i rozliczania projektów oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, proszone są o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: doradca@mazurylgr.pl

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:

Biuro Projektu: Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 513 568 011; e-mail: doradca@mazurylgr.pl oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO.

 

program Logika projektowa 2022

formularz zgłoszenia Logika projektowa 2022

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.