W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

KATARZYNA TOTA – LESZCZYŃSKA
pokój 222

Adres:
Starostwo Powiatowe w Giżycku,  Al. 1 Maja 14,  11-500 Giżycko
tel. (087) 428 59 58 wew. 52
fax. (087) 428 55 06
e-mail: rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

Godziny urzędowania:
Wtorek 7:30 – 15:30                          Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30                       Piątek 7:30 – 15:30

 

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

 • INFOLINIA STOWARZYSZENIA KONSUMENTÓW POLSKICH I FUNDACJI KONSUMENTÓW

 • KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD – porady udzielane drogą e-mailową przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakonsumentow.pl
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTA PO 25 GRUDNIA 2014 r.prawa konsumenta
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełku
  ul. Chopina 15
  19 – 300 Ełk
  tel. (87) 621-16-53
  godziny pracy: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek  godz. 7.30-15.30
 • Oddział Federacji Konsumentów w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13
  10 – 117 Olsztyn
  tel/fax (89) 535-21-16
  godziny pracy: poniedziałek 10.00 – 16.00
  wtorek, czwartek 10.00 – 18.00
  środa, piątek 10.00 – 14.00

Pomocne strony internetowe:

Zadania rzecznika kliknij, aby przeczytać

Udzielenie konsumentowi pomocy prawnej kliknij, aby przeczytać

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Osoby mieszkające poza Powiatem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi
 • umów o świadczenie usług:
  – telekomunikacyjnych;
  – turystycznych;
  – przewozowych i pocztowych;
  – bankowych
  – energetycznych
  – związanych z obrotem nieruchomościami
  – edukacyjnych

Rzecznik nie zajmuje się sprawami:

 • roszczeń przedsiębiorców – przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego. Wyszukiwarka radców prawnych dostępna jest na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie http://rejestrradcow.pl/rw/;
 • ochrony danych osobowych – sprawy dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl , więcej informacji: www.giodo.gov.pl ;
 • ochrony dóbr osobistych – osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, infolinia obywatelska 800 676 676,
  więcej informacji: www.rpo.gov.pl ;
 • ochrony praw pacjentów –  sprawy dotyczące naruszenia praw pacjenta można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, , e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl , infolinia 800 190 590, więcej informacji: www.bpp.gov.pl ;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych – członkowie spółdzielni mieszkaniowych powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1A,00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.org.pl
 • prawa pracy – sprawy z zakresu prawa pracy można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn, tel. (89) 527 42 75, e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl , więcej informacji: www.olsztyn.pip.gov.pl;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej – osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony praw ubezpieczonych – sprawy związane z ochroną praw ubezpieczonych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; więcej informacji: www.rf.gov.pl;

Dyżury telefoniczne z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego

 • Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00; łącznie 10 godzin dziennie.
 • Dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

Dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego

 • Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00.

Jak skorzystać z pomocy prawnej udzielanej przez rzecznika ds. konsumenta? – kliknij, aby przeczytać

 PUBLIKACJE:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW

PRZEPISY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH

 

PORADY KONSUMENCKIE:

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ

PRZED ŚWIĘTAMI

SPRAWA VOLKSWAGENA

OSTRZEŻENIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

TWOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY? POZNAJ PRAWA RODZICÓW JAKO KONSUMENTÓW

 

WZORY PISM:

Wzór reklamacyjny dotyczący towarów

Wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której rezultatem jest rzecz ruchoma:

Wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której przedmiotem jest rezultat nie będący rzeczą ruchomą:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

WNIOSEK o udzielenie konsumentowi pomocy prawnej RZECZNIKA ds. KONSUMENTÓW   [POBIERZ]

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie