Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

KATARZYNA TOTA – LESZCZYŃSKA
pokój 12

Adres:
Starostwo Powiatowe w Giżycku,  Al. 1 Maja 14,  11-500 Giżycko
tel. (087) 428 59 58 wew. 52
fax. (087) 428 55 06
e-mail: rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

 • INFOLINIA KONSUMENCKA

 • KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD – porady udzielane drogą e-mailową przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakonsumentow.pl
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTAprawa konsumenta
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełku
  ul. Chopina 15
  19 – 300 Ełk
  tel. (87) 621-16-53
  godziny pracy: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek  godz. 7.30-15.30
 • Vademecum dla konsumentów z Ukrainy z podstawowymi zasadami zakupowymi w naszym kraju:   [POBIERZ]

  https://www.uakonsument.uokik.gov.pl

  Infolinia konsumencka po ukraińsku – tel. 22 290 89 16 lub 801 440 220 i po odsłuchaniu pierwszego komunikatu należy wybrać 5.

  Konsumenckie Centrum e-Porad w języku ukraińskim – maile należy wysyłać na adres uaporady@dlakonsumentow.pl

 

Pomocne strony internetowe:

Zadania rzecznika kliknij, aby przeczytać

Udzielenie konsumentowi pomocy prawnej kliknij, aby przeczytać

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Osoby mieszkające poza Powiatem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi
 • umów o świadczenie usług:
  – telekomunikacyjnych;
  – turystycznych;
  – przewozowych i pocztowych;
  – bankowych
  – energetycznych
  – związanych z obrotem nieruchomościami
  – edukacyjnych

Rzecznik nie zajmuje się sprawami:

 • roszczeń przedsiębiorców – przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony danych osobowych – sprawy dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl , więcej informacji: www.giodo.gov.pl ;
 • ochrony dóbr osobistych – osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, infolinia obywatelska 800 676 676,
  więcej informacji: www.rpo.gov.pl ;
 • ochrony praw pacjentów –  sprawy dotyczące naruszenia praw pacjenta można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, , e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl , infolinia 800 190 590, więcej informacji: www.bpp.gov.pl
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych – członkowie spółdzielni mieszkaniowych powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1A,00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.org.pl
 • prawa pracy – sprawy z zakresu prawa pracy można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn, tel. (89) 527 42 75, e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl , więcej informacji: www.olsztyn.pip.gov.pl;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej – osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony praw ubezpieczonych – sprawy związane z ochroną praw ubezpieczonych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; więcej informacji: www.rf.gov.pl;

Dyżury telefoniczne z zakresu ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego

 • Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00; łącznie 10 godzin dziennie.
 • Dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

Dyżury telefoniczne z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego

 • Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00.

Jak skorzystać z pomocy prawnej udzielanej przez rzecznika ds. konsumenta? – kliknij, aby przeczytać

 PUBLIKACJE:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW

PRZEPISY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH

 

PORADY KONSUMENCKIE:

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ

PRZED ŚWIĘTAMI

SPRAWA VOLKSWAGENA

OSTRZEŻENIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

TWOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY? POZNAJ PRAWA RODZICÓW JAKO KONSUMENTÓW

 

WZORY PISM:

Wzór reklamacyjny dotyczący towarów

Wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której rezultatem jest rzecz ruchoma:

Wzory reklamacyjne umowy o dzieło, której przedmiotem jest rezultat nie będący rzeczą ruchomą:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

WNIOSKI DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ:

Wniosek do PRK2023 – plik Word

Wniosek do PRK2023 – plik pdf