Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

KATARZYNA TOTA – LESZCZYŃSKA
pokój 12

Adres:
Starostwo Powiatowe w Giżycku,  Al. 1 Maja 14,  11-500 Giżycko
tel. (087) 428 59 58 wew. 52
fax. (087) 428 55 06
e-mail: rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku 7:30 – 15:30

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC W ZAKRESIE OCHRONY KONSUMENCKIEJ:

 • Konsumenckie porady prawne:
  Infolinia Konsumencka 801 440 220 oraz 22 266 76 76 (czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -18:00 – opłata wg taryfy operatora),
 • Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie ul. Prosta 1/2 lok. 5, 10-028 Olsztyn
  tel. 22 333 73 37, e-mail: biuroterenoweolsztyn@rf.gov.pl

Osobiste konsultacje z Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Finansowego odbywają się w poniedziałki w godzinach 9.00 – 17.00.

W pozostałe dni należy wcześniej umówić spotkanie telefonicznie poprzez Biuro Pełnomocnika Terenowego, pod numerem tel. 22 333 73 37 lub pod adresem biuroterenoweolsztyn@rf.gov.pl bądź osobiście, co można uczynić w następujące dni: wtorek – czwartek w godzinach 9.00 – 15.00.
Ulotka Pełnomocnika Rzecznika Finansowego w Olsztynie

Wnioski oraz pozostałe dokumenty można składać w godzinach pracy Biura.

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną, prosimy o kontakt pod adresem: porady@rf.gov.pl

Konsultacje telefoniczne udzielane są pod poniższymi numerami telefonów:

22 333 73 28w godzinach 9.00–17.00 (poniedziałek) oraz 9.00–14.00 (wtorek–piątek) – dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, assistance), na życie, NNW, domów i mieszkań, turystyczne, kredytów, małych i średnich przedsiębiorstw, rolnych etc.

22 333 73 25w godzinach 8.00–16.00 (poniedziałek–piątek) – dyżur telefoniczny prawników z zakresu problemów klientów podmiotów rynku bankowego i kapitałowego.

Poradę w zakresie wakacji kredytowych można uzyskać również drogą e-mailową pisząc na dedykowany adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl.

22 333 73 32w godzinach 14.00–17.00 (poniedziałek) oraz 12.0014.00 (środa i piątek) dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTAprawa konsumenta
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełku
  ul. Chopina 15
  19 – 300 Ełk
  tel. (87) 621-16-53
  godziny pracy: poniedziałek godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek  godz. 7.30-15.30
 • Vademecum dla konsumentów z Ukrainy z podstawowymi zasadami zakupowymi w naszym kraju:   [POBIERZ]

  https://www.uakonsument.uokik.gov.pl

  Infolinia konsumencka po ukraińsku – tel. 22 290 89 16 lub 801 440 220 i po odsłuchaniu pierwszego komunikatu należy wybrać 5.

  Konsumenckie Centrum e-Porad w języku ukraińskim – maile należy wysyłać na adres uaporady@dlakonsumentow.pl

rzecznik grafikaPomocne strony internetowe:

Zadania rzecznika kliknij, aby przeczytać

Udzielenie konsumentowi pomocy prawnej kliknij, aby przeczytać

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Giżyckiego. Osoby mieszkające poza Powiatem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi
 • umów o świadczenie usług:
  – telekomunikacyjnych;
  – turystycznych;
  – przewozowych i pocztowych;
  – bankowych
  – energetycznych
  – związanych z obrotem nieruchomościami
  – edukacyjnych

Rzecznik nie zajmuje się sprawami:

 • roszczeń przedsiębiorców – przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony danych osobowych – sprawy dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl , więcej informacji: www.giodo.gov.pl ;
 • ochrony dóbr osobistych – osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  adres: Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, infolinia obywatelska 800 676 676,
  więcej informacji: www.rpo.gov.pl ;
 • ochrony praw pacjentów –  sprawy dotyczące naruszenia praw pacjenta można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, , e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl , infolinia 800 190 590, więcej informacji: www.bpp.gov.pl
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych – członkowie spółdzielni mieszkaniowych powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1A,00-013 Warszawa, więcej informacji: www.krs.org.pl
 • prawa pracy – sprawy z zakresu prawa pracy można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn, tel. (89) 527 42 75, e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl , więcej informacji: www.olsztyn.pip.gov.pl;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej – osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;

Jak skorzystać z pomocy prawnej udzielanej przez rzecznika ds. konsumenta? – kliknij, aby przeczytać

 PUBLIKACJE:

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW

PRZEPISY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH

 

PORADY KONSUMENCKIE:

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ

PRZED ŚWIĘTAMI

SPRAWA VOLKSWAGENA

OSTRZEŻENIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

TWOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY? POZNAJ PRAWA RODZICÓW JAKO KONSUMENTÓW

WZORY PISM:

WZORY PISM REKLAMACYJNYCH DLA TOWARÓW I USŁUG ZAKUPIONYCH DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU: 

Wzór reklamacyjny dotyczący towarów

WZORY PISM REKLAMACYJNYCH DLA TOWARÓW I USŁUG ZAKUPIONYCH OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/

WNIOSKI DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ:

Wniosek do PRK – plik Word

Wniosek do PRK – plik pdf