Zespół ds. Ekonomii Społecznej

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim został powołany uchwałą nr 405.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 30 listopada 2017 r.

Przewodniczącym Zespołu jest Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Żukowska

Zespół składa się z przedstawicieli samorządów powiatu giżyckiego, przedstawicieli sektora pozarządowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej.

Celem pracy Zespołu jest opracowanie i realizacja programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie giżyckim, bieżąca współpraca z sektorem społecznym i gospodarczym, wymiana doświadczeń, forum dyskusyjne instytucji i osób zaangażowanych w aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Zespołu może powołać w skład Zespołu przedstawicieli innych jednostek na podstawie złożonych deklaracji przystąpienia do Zespołu:

Deklaracja członkowska [pobierz]

 

Obsługa administracyjno-organizacyjna Zespołu:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk
e-mail: owes@adelfi.pl
tel. (87) 737 78 45

 


Zaproszenia na posiedzenia Zespołu:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
22.03.2022 r. 13:00 CIS Giżycko, ul. Pionierska 13
07.06.2022 r. 10:00 sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14
21.09.2022 r. 10:00 sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14 POBIERZ
06.02.2023 r. 10:00 sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14 POBIERZ