Zespół ds. Ekonomii Społecznej

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim został powołany uchwałą nr 405.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 30 listopada 2017 r.

Przewodniczącym Zespołu jest Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski.
Zastępca Przewodniczącego – Anna Skass
Sekretarz – Natalia Skoratko

Zespół składa się z przedstawicieli samorządów powiatu giżyckiego, przedstawicieli sektora pozarządowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej.

Celem pracy Zespołu jest opracowanie i realizacja programu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie giżyckim, bieżąca współpraca z sektorem społecznym i gospodarczym, wymiana doświadczeń, forum dyskusyjne instytucji i osób zaangażowanych w aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Zespołu może powołać w skład Zespołu przedstawicieli innych jednostek na podstawie złożonych deklaracji przystąpienia do Zespołu:

Deklaracja członkowska [pobierz]

 

Obsługa administracyjno-organizacyjna Zespołu:
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
ul. 3 Maja 11 lok. 1 i 2
11-500 Giżycko
kontakt: 501 034 786

 


Zaproszenia na posiedzenia Zespołu:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
24.02.2020 r. 10:00 Klub Seniora w Miłkach pobierz
17.09.2020 r. 10:00 kawiarenka przy lodowisku krytym, ul. Królowej Jadwigi 7d, Giżycko pobierz