25 rocznica wstąpienia Polski do NATO

W dniu dzisiejszym obchodzimy 25. rocznicę przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 r. Polska została przyjęta, wraz z Węgrami i Czechami, do najsilniejszego sojuszu militarnego na świecie.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) jest niewątpliwie najpotężniejszym sojuszem militarnym na świecie i fundamentem globalnego systemu bezpieczeństwa. Siły Sojuszu liczą ponad 3,5 mln żołnierzy. NATO zrzesza obecnie 32 państwa członkowskie (7 marca br. formalnie przystąpiła Szwecja), w tym największe mocarstwo militarne globu, jakim są Stany Zjednoczone.

Funkcjonowanie NATO reguluje liczący 14 artykułów Traktat waszyngtoński. Najważniejszy jest artykuł 5., który brzmi:

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”.

„Członkostwo Polski w NATO to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa wojskowego, rzecz niezmiernie istotna wobec toczącej się u naszych granic wojny. To również udział w silnej wspólnocie wartości. Razem z trzydziestoma innymi państwami budujemy bowiem świat bardziej przewidywalny, bezpieczniejszy i wolny”. – Władysław Kosinak – Kamysz, Minister Obrony Narodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami w linkach poniżej:

POLSKA ZBROJNA – 25_lat_Polski w_NATO

25_LAT_W_NATO_WYSTAWA

mapa NATO