Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec listopada 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2409 bezrobotnych, w tym 1374 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 11,4% w porównaniu ze stanem na koniec listopada 2015 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 3,4%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec października 2016 r. wyniosła 13,2% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,2 pkt proc. mniej niż w końcu października 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – LISTOPAD 2016 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę

 pup3