Ćwiczenia ewakuacyjne budynku „Szpitala Giżyckiego”

Słuchacze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, kierunku Technik Masażysta, uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych budynku „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w dniu 30.10.2018 r. Młodzież odgrywała rolę pacjentów, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia z powodu pożaru oddziału zakaźnego. Ewakuacja pacjentów-pozorantów (leżących, chodzących, głuchych i na wózkach inwalidzkich) przebiegała sprawnie dzięki zaangażowaniu personelu oddziału. Pielęgniarki i lekarze zadbali o  swoich „podopiecznych” i wyprowadzili ich do bezpiecznej strefy.

Dzięki inspektorowi ppoż. „Szpitala Giżyckiego Sp.z o.o.,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i służb współdziałających słuchacze Szkoły Policealnej mieli możliwość znalezienia się w centrum pozorowanych zdarzeń, podczas których doświadczyli prawdziwych emocji.

 

Źródło: Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku