Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży

W ramach realizacji w roku 2011 zadania pn.: Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkół Powiatu Giżyckiego w październiku i listopadzie dla młodzieży ze szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, przeprowadzono warsztaty artystyczne w następujących kategoriach: teatr, piosenka, taniec i plastyka. 

Warsztaty polegające na doskonaleniu i rozwijaniu umiejętności uczestników, obejmowały programem podstawowe elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatne do procesów twórczych wymienionych dziedzin:

1. teatr – emisja głosu, dykcja, ruch sceniczny, praca z reżyserem, interpretacja, repertuaru.

Warsztat poprowadził Pan Zbigniew Waszkielewicz, aktor, pedagog i animator kultury, od 1986 r. prowadzący autorską działalność pod nazwa Teatr IOTA. Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W 1995 r. przeniósł siedzibę teatru IOTA do Radzi gm. Wydminy gdzie mieszka na stałe i realizuje widowiska plenerowe, warsztaty teatralne i interdyscyplinarne. Za swoja działalność otrzymał Złota Maskę.

2. piosenka – emisja głosu, dykcja, interpretacja, dobór repertuaru, wizerunek sceniczny, praca z mikrofonem i odsłuchem.

Warsztat poprowadziła Pani Beata Kilanowska, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, gdzie od lat prowadzi Studio Wokalne. Jest reżyser i trenerem wokalnym Reszelskiego Festiwalu Piosenki.

Jej podopieczni występowali w programach Swojskie Klimaty, Szansa na Sukces, Trendy Sopot Festival oraz opolskich debiutach.

3. taniec – podstawy rytmiki, zapoznanie uczestników z tańcem, pokazanie różnorodności stylów i odmian, elementy tańca klasycznego i towarzyskiego, nauka kroków tańca nowoczesnego i łączenia w układy taneczne, wskazówki do tworzenia własnych choreografii.

Warsztat poprowadził Pan Piotr Frąckiewicz, instruktor tańca nowoczesnego, tancerz i lider kętrzyńskiej grupy „MŁODE WILKI”, m. in. poprowadził do sukcesu ryńską grupę „Dangerous Team”. Jego Oldschoolowa Banda z Kętrzyna jest laureatem wielu konkursów tańca nowoczesnego, break – dance oraz hip – hop.

4. plastyka – pojęcia teoretyczne z zakresu plastyki i sztuki, podstawowe techniki i pojęcia plastyczne.

Warsztat plastyczny poprowadziła Pani Katarzyna Kurgan – Romańczuk, pedagog, instruktor malarstwa i grafiki. Absolwentka Ecole des Arts Decoratifs w Strasburgu oraz Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie gdzie uzyskała dyplom u prof. Juliana Pałki. Prowadzi działalność artystyczną warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie grafiki użytkowej.

Warsztaty zakończyły się koncertem finałowym na scenie Giżyckiego Centrum Kultury 30 listopada 2011 r.