Giżycka młodzież na Światowych Finałach Olimpiady Kreatywności w Knoxville

W dniach 21-27.05.2018 r. drużyna OlafiOne z Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej w Giżycku pod opieką trenerek: Joanny Kempy i Natalii Rommel, reprezentowała Polskę na Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination 2018 w Knoxville (USA).

Drużyna uczniów w składzie:
1. Alicja Bacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Giżycku
2. Olaf Gradek ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku
3. Dominika Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
4. Dominika Górka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
5. Zuzanna Kucharska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku
6. Zuzanna Kowalewska w Giżycku ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku

Drużyna występowała w drugim poziomie wiekowym, czyli w przedziale wiekowym uczestników 12-15 lat i zaprezentowała przygotowywane wcześniej – od września 2017 roku – Wyzwanie Drużynowe Naukowe. Rozwiązanie tego Wyzwania wymagało od drużyny zapoznania się z koncepcjami naukowymi wykorzystywanymi w działaniu atrakcji parków rozrywek, a następnie zręczne wplecenie ich w starannie przygotowane, trwające 8 minut przedstawienie. Drużyna zmierzyła się również z Wyzwaniem Na Już, którego treść jest tajemnicą, poznawaną przez drużynę dopiero w miejscu prezentacji.

Młodzież brała również udział w różnorodnych wydarzeniach towarzyszących Olimpiadzie. Jednymi z najważniejszych była Ceremonia Otwarcia z międzynarodową pochodem krajów uczestników, Integracyjny Bal Kostiumowy, Piknik Wymiany Kulturowej oraz Ceremonia Zamknięcia Olimpiady w uroczystym ogłoszeniem zwycięzców.

W Światowej Olimpiadzie Kreatywności brało udział prawie 1400 drużyn, czyli ok. 17000 uczestników z całego świata. Dzięki temu drużyny miały okazję do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, wymieniały się upominkami, informacjami na temat swojego kraju, szkoły, regionu. Drużyna z Giżycka zaprzyjaźniła się z drużyną Just in Time z Bad Axe z Michigan, USA. Drużyny wymieniły się koszulkami i drobnymi upominkami promującymi region i miasto. Drużyna z Michigan otrzymała foldery reklamujące region Giżycka oraz Warmii i Mazur – była zachwycona krajobrazem Mazur i zadeklarowała chęć odwiedzenia Polski.

Dzięki pobytowi w USA uczniowie z Giżycka doskonalili umiejętność komunikowania w się języku angielskim z rówieśnikami z całego świata, poznawali zwyczaje kulturowe innych narodów, zawierali międzynarodowe znajomości i promowali swój kraj.  Udział w Olimpiadzie dostarczył drużynie niezapomnianych wrażeń i pozwolił zaprezentować swój potencjał twórczy. Był także okazją do zdobycia doświadczeń, wiedzy i umiejętności, które młodzież z pewnością wykorzysta w przyszłości, przede wszystkim w szkole i przyszłej pracy.

Organizacja wyjazdu i uczestnictwo drużyny uczniów „OlafiOne” w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination 2018 w Knoxville zostało dofinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Autor: Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności