I Powiatowy Dzień Talentu

117 czerwca 2014 r. odbył się I Powiatowy Dzień Talentu – „talent dziecka drogowskazem do jego przyszłości”. Galę zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku, współorganizatorami było Giżyckie Centrum Kultury i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

„Talent jest jak kawałek szlachetnego ale surowego
metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość
mu wielką nada”.
                                                        St. Staszic

Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Giżycku Pani Małgorzata Czopińska.

Gala była zwieńczeniem trwających od stycznia  konkursów talentów do których Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprosiła Szkoły Podstawowe z terenu Powiatu Giżyckiego oraz Gimnazjum w ZS Nr 1  w ramach zadania Wspieranie szkół i placówek w pracy z uczniem zdolnym.

Na scenie GCK stanęło 123 młodych artystów, którzy zaprezentowali swoje niezwykłe talenty: muzyczne, taneczne, wokalne, recytatorskie, plastyczne, aktorskie, talent w dziedzinie sportu i iluzjonista. Na scenie stanęli Ci, którzy w sztuce odnajdują swoje pasje. Każdemu z laureatów zagrały fanfary, wręczono im statuetki w poszczególnych kategoriach i ufundowane przez sponsorów nagrody. Świetnie bawiła się publiczność. Dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście  ocierali ukradkiem łzy wzruszenia i nagradzali wykonawców gromkimi brawami.

Dzięki zorganizowanej gali mogliśmy przekonać się w jak wielu młodych ludziach drzemie pasja, determinacja i chęć tworzenia. Możemy być dumni z ich osiągnięć, życząc im by nadal rozwijali swoje zainteresowania, które mamy nadzieję jeszcze kiedyś podziwiać na innych scenach.

Ta piękna i wzruszająca uroczystość uatrakcyjniona została dzięki ofiarności sponsorów. Organizatorzy złożyli serdecznie podziękowania:
Pani Małgorzacie Czopińskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Giżycku
Pani Ewie Raczkowskiej Przewodniczącej Rady Gminy Giżycko
Panu Radosławowi  Król Wójtowi Gminy Wydminy
Panu Andrzejowi Sierońskiemu Wójtowi Gminy Giżycko
Pani Ewie Ostrowskiej Dyrektor CPUiIS
Pani Helenie Sałata –Pełnomocnikowi Wójta Gminy Giżycko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Panu Leszkowi Paudyna – Pełnomocnikowi Wójta Gminy Wydminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Panu Dariuszowi Pindur –Przedsiębiorstwo Prywatne
Panom S. Paklikowski, DJ Romejko –  Firma PAKROM