II Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę – Polska w legendach

5 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkasach odbył się II Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę – Polska w legendach. Głównym celem konkursu było inspirowanie młodych ludzi nie tylko do sięgnięcia po książkę, ale także do korzystania z nowoczesnych narzędzi i środków przekazu, takich jak internet czy programy komputerowe, a przez to zachęcenia innych do czytania.

Organizatorem przedsięwzięcia był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku. Konkurs został przygotowany w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Polska w Legendach. Dzięki porozumieniu między Gminą Giżycko a Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” możliwy był zakup atrakcyjnych nagród dla wszystkich uczestników.
Uczestnicy reprezentowali szkoły: SOSW Giżycko, SOSW Węgorzewo, SP 3 Giżycko, SP Rydzewo, SP Gawliki Wielkie. Łącznie do zmagań przystąpiło 15 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych.
W jury zasiadły Panie: Dorota Szczęsna – wicedyrektor SOSW w Giżycku, Grażyna Imporowicz – wicedyrektor PORE w Giżycku i Anna Górska – nauczyciel w SOSW w Giżycku. Prowadzącą imprezę była Pani Marzena Orłowska, nauczyciel i bibliotekarz w SOSW w Giżycku. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Wójt Gminy Giżycko – Pan Marek Jasudowicz, który oficjalnie otworzył imprezę i zmotywował uczestników do wzmożonego wysiłku. W przygotowaniach i realizacji konkursu wzięły udział nauczyciele z SOSW w Giżycku: Pani Marzena Jankowska – Lichacz , Pani Janina Andruszkiewicz i Pan Witold Pacześniak oraz pomoc nauczyciela – Pani Anna Gabrysiak.
Uczestnicy zaprezentowali prezentacje multimedialne dotyczące przeczytanych legend polskich. Ich zakres był ogromny i zdumiał członków jury. Były zarówno legendy z odległych krańców kraju, jak i te regionalne. Pojawiły się opowieści doskonale wszystkim znane, ale i nie zabrakło tych usłyszanych po raz pierwszy.
Zmagania uatrakcyjniły zajęcia rękodzielnicze, podczas których każdy mógł stworzyć swoją własną pamiątkę konkursową.

Wyniki prezentowały się następująco:
grupa I
I miejsce Sebastian Rubajczyk SOSW Giżycko
II Miejsce Michał Wyciszkiewicz SP Rydzewo
III miejsce Szymon Wesołek SOSW Węgorzewo
wyróżnienie Julia Ulikowska SOSW Giżycko

grupa II
I miejsce Ewelina Jakubiak SP Gawliki Wielkie
II miejsce Kacper Bajkowski SP Rydzewo
III miejsce Karolina Śliwa SOSW Węgorzewo
Wyróżnienie Robert Baranowski

Informacja i zdjęcia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy