Konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie profilaktycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalny wydruk plakatu oraz opublikowanie go w formie kalendarza na rok 2020, który zostanie przekazany do szkół, ośrodków zdrowia oraz instytucjom promującym zdrowie itp.

Termin: do 20 listopada 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.centrumprofilaktyki.pl/aktualnosci/2016-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-na-plakat-profilaktyczny-do-20-11-2019