Legitymacje studenckie przedłużone automatycznie do 31 maja 2020r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonał pilnej zmiany rozporządzenia w sprawie studiów z 12 marca 2020 (Dz.U. poz.420). Zgodnie z § 45a …legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w I semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020, bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym…

Pełen tekst pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – kliknij tutaj