Nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wicestarosta Mateusz Sieroński wręczył Nagrody Starosty dyrektorom szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki: Justynie Matelak, Bożenie Giedziuszewicz, Iwonie Motus, Małgorzacie Rakowskiej- Ożga, AnnieDec, Iwonie Rosa, Beacie Bobieni, Jarosławowi Kulhawikowi, Jerzemu Janowskiemu. Na wniosek dyrektorów Nagrody Starosty otrzymali także nauczyciele: SOSW- Janina Andruszkiewcz,, PORE- Katarzyna Łatacz, MOS- Paulina Chojnacka, I LO- Anna Leczycka, II LO- Anna Sławecka, CKZiU- Agnieszka Patejuk, ZSZ- Katarzyna Niezbecka, ZSEiI- Tomasz Gabruś, ZSKŚiA- Wiesław Sakowski. Na wniosek Starosty Nagrodę Kuratora otrzymała Pani Bożena Giedziuszewicz – dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych