Nowy projekt – duży sukces Zespołu Szkół Zawodowych !!!

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku otrzyma dofinansowanie realizacji projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej!).

 

W projekcie będą realizowane:

 1. miesięczne, 160 godz., wakacyjne płatne staże dla 110 pełnoletnich uczniów Technikum Nr 3;
 2. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, interdyscyplinarne zajęcia żywienia a chemia, zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych trendów w gastronomii – „Nowoczesny kucharz z umiejętnościami językowymi”, hotelarskie zajęcia warsztatowe „Bez stresu i barier językowych w recepcji”, zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem;
 3. kursy i szkolenia: barmański, kelnerski, savoir vivre, obsługa programu hotelowego ReHot;
 4. wycieczki do muzeum/teatru;
 5. wyjazdy na targi pracy/ kariery do Poznania i Gdańska;
 6. spotkania z pracodawcami, wycieczki – zwiedzanie hoteli pięciogwiazdkowych;
 7. organizację konkursów gastronomicznych i targów edukacyjnych;
 8. modernizację Szkolnego Ośrodka Kariery;
 9. doposażenie pracowni matematycznej, języków obcych;
 10. doposażenie szkoły w tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, telewizory;
 11. zakup komputerów z oprogramowaniem na wyposażenie dwóch pracowni przedmiotowych, zakup specjalistycznych programów.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2013/14 i 2014/15.