,,Od praktyki do zatrudnienia – europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

,,Od praktyki do zatrudnienia – europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” to zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” prowadzonego przez FRSE realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekt zakłada odbycie przez 16 uczniów ZSZ dwutygodniowych praktyk zawodowych w Walencji w terminie 26 styczeń -08 luty 2020.

Uczniowie przed wyjazdem odbyli 55 godzinne przygotowanie kulturowo- językowe z języka hiszpańskiego/angielskiego i przygotowanie pedagogiczne oraz organizacyjne. Zostali poinformowani o regulaminie pobytu w Walencji, zasadach bezpieczeństwa i współpracy w grupie, jak radzić sobie w stresie w nowym środowisku pracy. Na zajęciach językowych uczniowie poznawali słownictwo i zwroty potrzebne w komunikacji w środowisku międzynarodowym. Wraz z nauczycielem j. angielskiego przygotowali aplikacje pracownicze i Europass CV. Na zajęciach z j. hiszpańskiego otrzymali pomoce dydaktyczne w języku hiszpańskim (słowniczki, rozmówki, zestawy słownictwa branżowego, zeszyty itp.)

Relacja z pierwszego dnia pobytu z Walencji:

„W niedzielę późnym wieczorem dotarliśmy do Walencji. Zostaliśmy zakwaterowani w 2 apartamentach w centrum miasta. Pierwszy dzień naszego pobytu zaczęliśmy od spotkania organizacyjnego w siedzibie biura ESMOVIA, gdzie przedstawiono nam szczegółowy harmonogram naszego pobytu. Następnie, każdy z nas został przedstawiony swoim opiekunom praktyk w hotelach i restauracjach. Tam też zapoznaliśmy się ze swoim stanowiskiem pracy, załogą hotelu lub restauracji oraz zostaliśmy poinformowani o zasadach BHP. Po południu wraz z hiszpańskim przewodnikiem podziwialiśmy piękno miasta i uczyliśmy się po nim poruszać.”

informacja: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku