Oświadczenie Zarządu Powiatu Giżyckiego w sprawie bieżącej sytuacji w szpitalu giżyckim

Już od kilku miesięcy trwHERB POWIATU GIZYCKIEGOa spór w sprawie zarządzania Szpitalem Giżyckim pomiędzy „Grupą Nowy Szpital” (GNS) ze Szczecina a Zarządem Powiatu Giżyckiego. Były operator zarządzający naszym szpitalem nie przyjmuje do wiadomości rozwiązania umowy wypowiedzianej w marcu br. przez Powiat Giżycki, a w odpowiedzi na wypowiedzenie postawił na paraliżowanie wszelkich działań placówki wykorzystując przeciwko nam liczne kruczki prawne.

Przyczyny, z powodu których zarządzanie placówką przez szczeciński GNS przestało być pożądane przez Powiat Giżycki są znane wszystkim. Zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu Komisje, związki zawodowe i pracownicy wszystkich grup zawodowych w swoich stanowiskach jednoznacznie negatywnie ocenili metody zarządzania szpitalem przez GNS, rekomendując natychmiastowe rozwiązanie umowy. Wskutek złego zarządzania poważnie zagrożona została trwałość unijnego projektu, występowały próby wyprowadzania środków finansowych poza spółkę na podstawie wielu niekorzystnie zawieranych umów, nie inwestowano praktycznie w żaden nowoczesny sprzęt. Skupiono się  raczej na zakupach wynikających z konieczności usuwania awarii aparatury. Szpital oddany „GNS” w zarządzanie bez jednej złotówki zobowiązań wymagalnych w marcu 2013 r.  zakończył dwuletnią współpracę z tą szczecińską spółką z zadłużeniem wymagalnym na poziomie ponad 2,1 mln zł. Tego już nie mogliśmy dalej tolerować.
Chcielibyśmy jednocześnie przestrzec Państwa przed manipulowaniem przez „GNS” informacją w mediach publicznych i próbami wprowadzania w błąd opinii publicznej i tym samym powodowaniem wśród mieszkańców miasta i regionu poczucia zagrożenia i niepewności co do dalszych losów szpitala.  Rzekoma „dbałość” o właściwe funkcjonowanie szpitala, jaką w swoich publikacjach chwali się „GNS”, to czysta hipokryzja. Jak bowiem nazwać działania „Grupy Nowy Szpital”, która w sporze z Zarządem Powiatu Giżyckiego, wykorzystuje zawiłe przepisy prawa i rękami sądu paraliżuje pracę zarządu szpitala? To wskutek wniosków „GNS” sąd w Szczecinie zawiesił prezesa naszej placówki, co spowodowało podjęcie przez Powiat Giżycki decyzji o natychmiastowym rozwiązaniu umowy. Później szczecińska spółka spowodowała sądowe wprowadzenie zarządu przymusowego celem zabezpieczenia przyszłych interesów „GNS”. Osoba wyznaczona sądownie do zarządu, która od tygodnia miała zarządzać spółką, ani na jeden dzień nie pojawiła się w szpitalu. Była to kolejna próba paraliżu zarządzania szpitalem giżyckim. Intencje „GNS-u” są więc jasne. Chodzi o zablokowanie zarzadzania szpitalem, a w konsekwencji spowodowanie zagrożenia jego funkcjonowania.
Nie oczekujemy biernie na kolejne działania destrukcyjne „GNS-u”. Kancelaria prawna obsługująca w tej sprawie Powiat Giżycki podjęła aktywne działania w obronie interesów naszej placówki, a Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Udziałowców spółki „Szpital Giżycki” poczyniło w ostatnich tygodniach odpowiednie kroki zabezpieczające. Te działania organu właścicielskiego zapewniły stabilne i prawidłowe funkcjonowanie Zarządu szpitala.
Jasno stwierdzamy: szpital działa na wszystkich frontach, a sprawa rozwiązania umowy, o której piszemy powyżej, nie dotyczy działalności medycznej placówki. Szpital wykonuje wszystkie usługi zgodnie z umową zawartą z NFZ bez żadnego zagrożenia. W tym trudnym okresie realizując oczekiwania naszej społeczności liczymy także na wsparcie i zrozumienie personelu naszego szpitala.

Zarząd Powiatu Giżyckiego