Posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

31 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim, którego Przewodniczącym jest Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. W spotkaniu wzięli również udział: Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki, Jolanta Piotrowska – przewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zbigniew Piestrzyński – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku. Podczas spotkania podsumowano działania zrealizowane przez Zespół w 2018 r. i proponowano zagadnienia do planu pracy na rok 2019. Piotr Olech – ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorca – przedstawił zagadnienia związane z mieszkalnictwem wspieranym w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz informacje o źródłach finansowania rozwiązań mieszkaniowych.

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Giżyckim został powołany Uchwałą Nr 405.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 30 listopada 2017 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek:
1) Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku
2) Urzędu Miejskiego w Giżycku
3) Urzędu Gminy w Giżycku
4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku
5) Urzędu Gminy w Miłkach
6) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach
7) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach
8) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
9) Centrum Integracji Społecznej w Giżycku
10) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku
11) Przedsiębiorstwa Społecznego Spółdzielnia Socjalna „Lepiej” Konopki Nowe
12) Spółdzielni Socjalnej „HS Prekursor” Wydminy
13) Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dzieciom radość” przy Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku
14) Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku
15) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” w Giżycku

Zespół powstał z inicjatywy animatorów specjalistycznych Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku, działającego w ramach ełckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Adelfi.