W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

OGÓLNOPOLSKI PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICHwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na powyższym portalu można przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków.
– Menu po lewej stronie umożliwia przegląd ogłoszeń filtrując w 3 kategoriach: województwo, program oraz temat ogłoszonego konkursu.
– Nadchodzące nabory wniosków (jeszcze nie ogłoszone) można śledzić z wyprzedzeniem korzystając z zakładki „Harmonogram naboru wniosków”.


Dokumentacja konkursowa i kryteriami oceny projektów dostępne są na poszczególnych stronach Programów (linki poniżej):

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. WARMINSKO – MAZURSKIEGO www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl

HARMONOGRAM AKTUALIZACJI KONKURSOWEJ – KLIKNIJ TUTAJ

WARMIŃSKO – MAZURSKI REGIONALNY SERWIS RPO (informacje o programie, aktualności, harmonogram naboru, punkty informacyjne)http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl

KONFERENCJA W GIŻYCKU – PREZENTACJA RPO WiM 2014-2020

2. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ – www.poir.gov.pl

3. PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKOwww.pois.gov.pl

4. PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJwww.power.gov.pl

5. PROGRAM POLSKA CYFROWAwww.polskacyfrowa.gov.pl

6. PROGRAM POLSKA WSCHODNIAwww.polskawschodnia.gov.pl

7. PROGRAM  LITWA POLSKA 2014-2020 (EWT) – lietuva-polska.eu/pl/interreg

8. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICHwww.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

9. PROGRAM RYBACTWO I MORZEwww.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020 


Program Współpracy Litwa- Polska 2014-2020 –Notatka służbowa Interreg V-A LT-PL 2014-2020 marzec 2016

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie