Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

OGÓLNOPOLSKI PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICHwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na powyższym portalu można przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków.
– Menu po lewej stronie umożliwia przegląd ogłoszeń filtrując w 3 kategoriach: województwo, program oraz temat ogłoszonego konkursu.
– Nadchodzące nabory wniosków (jeszcze nie ogłoszone) można śledzić z wyprzedzeniem korzystając z zakładki „Harmonogram naboru wniosków na 2018 rok „.


Dokumentacja konkursowa i kryteriami oceny projektów dostępne są na poszczególnych stronach Programów (linki poniżej):

1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. WARMINSKO – MAZURSKIEGO www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl

HARMONOGRAM AKTUALIZACJI KONKURSOWEJ – KLIKNIJ TUTAJ

WARMIŃSKO – MAZURSKI REGIONALNY SERWIS RPO (informacje o programie, aktualności, harmonogram naboru, punkty informacyjne)http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl

KONFERENCJA W GIŻYCKU – PREZENTACJA RPO WiM 2014-2020

2. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ – www.poir.gov.pl

3. PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKOwww.pois.gov.pl

4. PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJwww.power.gov.pl

5. PROGRAM POLSKA CYFROWAwww.polskacyfrowa.gov.pl

6. PROGRAM POLSKA WSCHODNIAwww.polskawschodnia.gov.pl

7. PROGRAM  LITWA POLSKA 2014-2020 (EWT) – lietuva-polska.eu/pl/interreg

8. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICHwww.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

9. PROGRAM RYBACTWO I MORZEwww.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2014-2020 


Program Współpracy Litwa- Polska 2014-2020 –Notatka służbowa Interreg V-A LT-PL 2014-2020 marzec 2016

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie