Projekt „Oswoić autyzm” przykładem dobrych praktyk

Projekt „Oswoić autyzm” realizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji przykładem dobrych praktyk Programu Litwa – Polska. Gratulujemy!

„W czasie dzisiejszego webinarium „Współpraca transgraniczna na Warmii i Mazurach w perspektywie UE 2021-2027 – główne założenia oraz wyzwania na przyszłość” organizowanego przez Urząd Marszałkowski , przedstawiono dwie dobre praktyki z obecnie trwającego programu Litwa- Polska. Wśród tych dwóch projektów znalazł się projekt „ Oswoić autyzm” realizowany przez nasz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Była to dla nas miła niespodzianka, że zauważono i pokazano innym samorządowcom projekt naszego Powiatu.”

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych