Projektowe wakacje – czyli „Elektryk” pod parasolem

W wakacje przeprowadzany był nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 do tzw. Funduszu Małych Projektów – projekty parasolowe. Są to projekty o dotacji do 100 tys. Euro i ograniczonym do 49% komponencie robót. Projekt, który realizuje jeden partner, powinien mieć wyraźny efekt transgraniczny, czyli powinien mieć zapewnioną współpracę z partnerem litewskim. Edukacja Powiatu Giżyckiego złożyła 3 projekty do trzech priorytetów tego Programu. Jeden z nich pod nazwą „Motoryzacyjna współpraca w edukacji – Automative cooperation in education” znalazł się w gronie projektów rekomendowanych do dofinansowania, czyli pod parasolem. Partnerem, w tym projekcie jest duża, licząca ok. 1.700 uczniów szkoła litewska w Alytus o nazwie Alytaus Profesinio Rengimo Centras. W ramach tego projektu: uczniowie drugiej klasy Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, pojadą na dwa tygodnie do miasta Alytus na Litwie doskonalić się w pracowni diagnostyki samochodowej (zakupionej przez ta szkołę w ramach poprzedniego projektu realizowanego z Powiatem Giżyckim), w Alytus i w Giżycku uczniowie będą budować samochód z napędem elektrycznym, w Giżycku zostanie zorganizowany wspólny turniej motoryzacyjny, na którym ten samochód zostanie zaprezentowany, odbędą się również dwie konferencje. Najbardziej kosztownym działaniem (ok. 350 tys. zł) będzie jednak zakup urządzeń do pracowni samochodowej, na potrzeby kształcenia tego nowego w powiecie kierunku, która zostanie umieszczona w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Alei 1 Maja 30. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy również informację, że projekt naszej szkoły partnerskiej na Litwie, której partnerem jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, również został umieszczony pod tym samym parasolem. O dofinansowanie ubiegało się w tym priorytecie 36 projektów.

Drugi projekt, I Liceum Ogólnokształcącego, który startował w innym priorytecie, osiągnął wysoką punktację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W tym priorytecie konkurowało 45 projektów. Do dofinansowania zakwalifikowało się 8 wniosków.

Trzeci projekt, inwestycyjny miał olbrzymiego pecha. Z Litwy wpłynęło 9 projektów, z obszaru polskiego niestety tylko ten jeden, nasz. Organizatorzy postanowili się wycofać z tego naboru.