Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na szkolenie

Regionalny Ośrodek EFS w Ełku zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z zakresu kontroli projektów oraz nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach POKL. Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. w Ełku przy ul. Małeckich 3, sala nr 36. Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 kwietnia br.

Celem szkolenia  jest zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu podstaw prawnych oraz zasad kontroli w ramach POKL 2007 – 2013, a także zapoznanie z powtarzającymi się nieprawidłowościami u beneficjentów na etapie wdrażania projektu.

W rezultacie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność wykorzystywania obowiązujących zasad kontroli w trakcie realizacji projektów do prawidłowego prowadzenia dokumentacji projektu, do tworzenia wewnętrznych procedur kontroli projektu oraz przygotowania się beneficjenta do kontroli zewnętrznej instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli.

Szkolenie będzie miało formę wykładu opartego o prezentację multimedialną, wzbogaconego o analizę przypadków i dyskusję.

Kryteria wyboru uczestników szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które będą realizowały bądź realizują projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które przeszły już szkolenia „podstawowe” organizowane przez RO EFS i chciałyby dalej podnosić swoją wiedzę.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 kwietnia br.

Program szkolenia, formularz zgłoszenia oraz regulamin rekrutacji na szkolenia do pobrania na stronie internetowej: www.elk.roefs.pl/szkolenia/

Uwaga: Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu oraz doradztwie – będzie ono potwierdzane przez organizatora drogą mailową lub telefoniczną (na adres mailowy i telefon podany w zgłoszeniu). Każdy zgłaszający się powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Aby zgłosić się na szkolenie lub doradztwo należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres mailowy info_elk@roefs.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z personelem Ośrodka drogą mailową (info_elk@roEFS.pl) lub telefonicznie (87 307 03 28, 536 39 37 55) lub na stronie www.elk.roEFS.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Ełku
ul. Małeckich 3, lok.1
19-300 Ełk
tel. 87 307 03 28
kom. 536 393 755
www.elk.roEFS.pl