Relacja z konferencji na temat edukacji włączającej

28 lutego br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku odbyła się konferencja na temat edukacji włączającej. Konferencja miała na celu przybliżenie dyrektorom szkół, nauczycielom, jak również rodzicom, organizacji efektywnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz zapewnienia im wsparcia odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb.
W tematykę edukacji włączającej zebranych wprowadziły Katarzyna Łatacz i Monika Pouch – pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku.

Wymianę dobrych praktyk rozpoczęły Katarzyna Chędel i Dorota Sapela-Wiezorek, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Radziejach, dzieląc się swoimi doświadczeniami w pracy z uczniem z afazją. Dyrektor Iwona Wróblewska i nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie Ewa Kucharska, zaprezentowały efekty pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową. Monika Michalak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie, przedstawiła pracę z uczniem z Zespołem Aspergera, a  Ewa Downar, dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, zaprezentowała klasę integracyjną, która funkcjonuje w szkole od 1 września 2017 r. Na zakończenie konferencji  Elżbieta Domasik, dyrektor PP-P w Olecku, poinformowała uczestników o  programie pilotażowym TROS-KA  (pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów post diagnostycznych w obszarze społeczno-emocjonalnym) realizowanym na terenie powiatu oleckiego.

Punkt kawowy obsługiwali uczniowie i absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku.

Spotkanie nauczycieli szkół powiatu giżyckiego, węgorzewskiego i oleckiego zorganizował Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie i Olecku.