„Super Sołtys” poszukiwany

Grupa WM Sp. z o.o. – wydawca m.in. Gazety Giżyckiej organizuje plebiscyt na „Super Sołtysa 2022” dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz poszczególnych powiatów tego województwa.

Tytuł „SuperSołtysa 2022” danego powiatu otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.

Sołtys, który uzyska największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms-ów nadesłanych w głosowaniu w całym regionie otrzyma tytuł: SuperSołtysa 2022 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom, zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji w artykule Gazety Giżyckiej: https://gazetaolsztynska.pl/gizycko/803676,SuperSoltys-2022-startujemy-z-nasza-akcja.html

Regulamin konkursu dostępny jest tu: https://gazetaolsztynska.pl/802535,SuperSoltys-2022.html