Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w MCK Giżycko

01Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący aktywną postawę wobec życia, świadomy rozwój i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To przedsięwzięcie o szerokim, europejskim zasięgu organizowane od 2008 roku w 160 krajach, równolegle w całej Europie, w tym również w regionie Warmii i Mazur. Tegoroczna, jubileuszowa X edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którą patronatem honorowym objęło Ministerstwa Rozwoju, realizowana jest w dniach 13-19 listopada 2017r.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku, jako jednostka specjalizująca we wspieraniu przedsiębiorczości wśród młodzieży, podobnie jak w roku ubiegłym, włączyło się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach przedsięwzięcia w giżyckim MCK odbyło się 13 listopada br. seminarium „Pomysł na społeczny biznes”, które poprowadziła Pani Natalia Skoratko – opiekun/konsultant z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku. Celem seminarium było zapoznanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku z ideą i zasadami działania specyficznej formy przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa społecznego, będącego głównym filarem ekonomii społecznej. Młodzież poznała rodzaje przedsiębiorstw społecznych, dowiedziała się kto i w jaki sposób może takie przedsiębiorstwo założyć, zapoznała się z zasadami tworzenia biznesplanu firmy społecznej oraz uwrażliwiła na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Podczas seminarium uczestnicy opracowali również własne pomysły na biznesplany przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zdobyta wiedza na temat ekonomii społecznej, jako formy wspierającej rozwiązywanie problemów lokalnych środowisk poprzez rozwój działalności gospodarczej, poszerzyła spojrzenie młodzieży na kwestię prowadzenia firmy i uświadomiła możliwości pomocy innym przy okazji rozwoju własnej kariery zawodowej.

02010304

Autor tekstu i zdjęć: Marta Buczyńska – doradca zawodowy MCK Giżycko