Szkolenie „Trzymaj Formę!” w Powiecie Giżyckim

9 września br. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku odbyło się szkolenie w ramach programu „Trzymaj Formę” skierowane do koordynatorów szkolnych, w tym nauczycieli biologii, pielęgniarek szkolnych oraz ajentów sklepików szkolnych. Patronat honorowy nad realizacją programu „Trzymaj Formę!” w Powiecie Giżyckim sprawuje Starosta Giżycki Mirosław  Dariusz Drzażdżewski. 

Partnerem programu „Trzymaj Formę!” jest Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej w Giżycku.

Oficjalnie spotkanie rozpoczęła Pani Joanna Stabińska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku.

W programie były takie tematy jak:
1. Podsumowanie V edycji programu „Trzymaj Formę”.
2. Zagadnienia merytoryczne, metodyczne i organizacyjne związane z realizacją programu „Trzymaj Formę”.
3. Zasady układania jadłospisów dla dzieci i młodzieży. Zbilansowana dieta.

Po szkoleniu zarówno Gościom specjalnym jak i koordynatorom szkolnym wręczono podziękowania za dotychczasową współpracę.

Szkoły z terenu Powiatu Giżyckiego, które zgłosiły chęć realizacji Programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”  w roku szkolnym 2011/2012:
1.    Gimnazjum Nr 2 w Giżycku
2.    Gimnazjum w Gawlikach Wielkich
3.    Gimnazjum w Wilkasach
4.    Gimnazjum w Wydminach
5.    Gimnazjum w Rynie
6.    Szkoła Podstawowa w Upałtach
7.    Szkoła Podstawowa w Wydminach

Informacje ogólne o Programie…

Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ich rodzice i opiekunowie.
Głównym celem programu jest poprawa sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

  • zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej,
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych,
  • kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
  • rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o produkty zalecane w żywieniu młodzieży,
  • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Zapraszamy uczniów oraz ich rodziców do zapoznania się z materiałami na temat żywienia, znakowania produktów spożywczych i aktywności fizycznej na stronie internetowej: www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl  w kategorii „Program – Trzymaj formę”

Fot. Adriana Banaszkiewicz-Gałas, PSSE w Giżycku