Ważne rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie strefy nadgranicznej

Informujemy, że Wojewoda Podlaski wydał rozporządzenie o wprowadzeniu na okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Republiką Białorusi. Więcej informacji w rozporządzeniu nr 3/2022 poniżej:

rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2022, w spr. wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej