Zajęcia w Planetarium uczniów z II LO w Giżycku

009We wtorek 22 marca 2016 roku uczniowie klas II uczący się rozszerzenia z geografii i fizyki oraz trzy przedstawicielki rozszerzonej biologii uczestniczyli w zajęciach  Planetarium Olsztyńskiego. Tematem spotkania były ruchy Ziemi i ich następstwa. Uczniowie przy pomocy zastosowanych technologii obserwowali pozorną wędrówkę Słońca nad horyzontem, gwiazdozbiory widoczne nad Polską, ale również te, które znajdują się na półkuli południowej, „doświadczyli” też nocy polarnej, ponadto odczytywali wysokość Słońca w pierwszych dniach poszczególnych pór roku, a pod koniec projekcji spojrzeli Ziemię  i jej położenie względem Słońca z kosmosu. Dla niektórych był to pierwszy pobyt w planetarium. Po zajęciach udali się na spacer śladami Mikołaja Kopernika po Starówce Olsztyna, zatrzymując się obowiązkowo przy pomniku Wielkiego Astronoma i robiąc pamiątkowe zdjęcia.