Zakończenie projektu „Hipoterapia i jazda konna – chcemy rozwijać i pomagać”

W grudniu 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Hipoterapia i jazda konna – chcemy rozwijać i pomagać”. W przedsięwzięciu wzięło udział 12 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Zapraszamy do przeczytania relacji z realizacji tego projektu: Każdy z uczniów rozwinął swoje umiejętności w możliwym dla siebie zakresie, a przy okazji interesująco spędził czas. Rezultaty zajęć przekroczyły oczekiwania prowadzących. Od odrazy drażniącej zmysły po przyjemność, od strachu po odwagę, od drżenia kończyn po wykonywanie niemal „woltyżerskich” ćwiczeń na grzbietach koni, aż w efekcie po podstawę jazdy konnej…
Z obserwacji i rozmów z uczestnikami projektu można wywnioskować, że każdy z 12 młodych ludzi odczuwa poprawę w poziomie swojej sprawności fizycznej i psychicznej, w możliwym do osiągnięcia zakresie. Zdecydowana większość uczestników obserwuje u siebie poprawę w normalizacji napięcia mięśniowego, orientacji przestrzennej, lepszej koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz poziomie utrzymania równowagi. Wszyscy zniwelowali u siebie drżenie mięśni (wynikające z wysiłku fizycznego i lęku psychicznego), znaczna większość pokonała trudności z określaniem stron i części ciała, zarówno własnych jak i zwierząt, wykonywali ćwiczenia gimnastyczne na końskim grzbiecie utrwalając prawidłowy ruch miednicy podczas chodu oraz nabyli umiejętność generowania reakcji obronnych, np. opieranie rąk na grzbiecie konia czy chwytania się końskiej grzywy. Tylko jeden z uczestników ma jeszcze wątpliwości w zakresie orientacji przestrzennej, ale odpowiednio naprowadzony pytaniami i sugestiami, przypomina sobie właściwe informacje. Obserwuje się także poprawę w zakresie spostrzegawczości detali w zachowaniu ludzi i zwierząt oraz próby wpływu na ich normalizację. Podczas pracy z końmi uczestnicy rozwinęli pozytywne kontakty nie tylko między sobą, ale i z prowadzącymi. Pierwsze zajęcia (diagnostyczne i rekrutacyjne) ukazały nieposkromionych młodych ludzi, którzy na każdą zasadę, radę, wskazówkę czy polecenie reagowali brakiem skupienia, śmiechem lub odmową wykonania zadania. W tracie realizacji przedsięwzięcia zmniejszyły się zaburzenia emocjonalne oraz nastąpiła poprawa w kontaktach międzyludzkich do tego stopnia, że uczestnicy motywowali się wzajemnie do pokonywania barier i wykonywania najtrudniejszych ćwiczeń. Niektórzy uczestnicy bali początkowo bali się zbliżyć do koni. Dużym kłopotem było dla nich wyczyszczenie zwierząt. Z biegiem zajęć stopniowo zmniejszali dystans, aż w końcu bez problemu wykonywali zadania. Podobnie było z karmieniem koni przed i po jeździe. Pierwsze zajęcia to praca z dystansem, kolejne to karmienie ze żłobu, potem na wyciągniętej dłoni, aż wreszcie z ust. Atmosfera w stajni, na placu ujeżdżeniowym czy podczas terenu przesycona była pozytywnym myśleniem, uśmiechem, życzliwością. Każdy z uczestników zwiększył poczucie własnej wartości do tego stopnia, że śmiało i z zapałem wystąpili przed dyrektor SOSW w Giżycku i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” i zaprezentowali swoje umiejętności. Jeden z uczestników regularnie informował dyrektora szkoły o swoich postępach. Opowiadał o tym, jak bardzo zajęcia z hipoterapii i jazdy konnej go uspokajają i wyciszają. Dumą napawał ich fakt, że przedsiewzięciem zainteresowało się MeloRadio i przeprowadziło wywiad z hipoterapeutą.
Było cudownie!
Projekt zakończył się pokazem umiejętności, podczas którego gośćmi były Panie: Justyna Matelak – dyrektor SOSW w Giżycku oraz Marzena Jankowska – Lichacz – prezes Stowarzyszenia „SZANSA”. Możecie jego część zobaczyć na filmie –> https://youtu.be/o7_pbRSAyUo

Informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku