Agrobiznes podpisał porozumienie z Miastem

14 lutego br. dyrektor Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Jarosław Kulhawik podpisał z Burmistrzem Giżycka Wojciechem Iwaszkiewiczem porozumienie o współpracy. Będzie to zaawansowana współpraca na wielu obszarach, od architektury krajobrazu, przez sport do profilaktyki. We współpracę będą zaangażowane jednostki miejskie i pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjno-promocyjnym i wizerunkowym, których efektem będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zachęcenie młodzieży do zdobywania kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, podejmowanie nauki na kierunkach technicznych, zaangażowanie uczniów w kształtowanie terenów zielonych, i wspólne wpływanie na pozytywny wizerunek Miasta.

Ściślej mówiąc, uczniowie szkoły będą mogli odbywać praktyki zawodowe w Urzędzie, brać udział w przygotowaniu projektów zagospodarowania zieleni miejskiej i ich realizacji, uczestniczyć aktywnie w organizowanych przez Miasto kampaniach promocyjnych. Miasto włączy się także w realizowane przez szkołę projekty edukacyjne i zapewni wsparcie dydaktyczne. Obu stronom najbardziej zależy na efektywnej współpracy i wzajemnej promocji, dlatego z entuzjazmem rozpoczynają kolejną wspólną przygodę.

Dodajmy, iż w 2022 roku Urząd Miejski w Giżycku na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu otrzymał DIAMENT- wyróżnienie dla pracodawcy przyjaznego zawodowcom za wzorcowe przygotowanie i przeprowadzanie praktyk zawodowych uczniów.

 

 

Fot./Źródło informacji: Urząd Miejski w Giżycku