„Edukacja międzykulturowa w działalności NGO” – spotkanie online

W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III Sektora Warmii i Mazur” Stowarzyszenie ESWIP zaprasza na kolejną sesję społeczną. Tym razem tematem spotkania będzie edukacja międzykulturowa, w kontekście działania organizacji pozarządowych.

Prowadząca spotkanie nie tylko przybliży tytułową koncepcję pedagogiczną, ale przywoła dobre praktyki i udzieli szeregu wskazówek, które pozwolą nam lepiej zrozumieć i działać w zróżnicowanych kulturowo, etnicznie, religijnie i językowo społecznościach.

Sesja pod hasłem Edukacja międzykulturowa w działalności NGOodbędzie się 28 września 2022 r. (środa) w godz. 10.00-12.00 w formie zdalnej (online).

Zakres tematyczny:
• Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zjawisk
• Kultura i jej wymiary, stereotypy i uprzedzenia – ich wpływ na postrzeganie i komunikowanie
• Procesy zachodzące w środowisku międzykulturowym
• Wyzwania we współpracy w grupie międzykulturowej i strategie radzenia sobie z nimi

Spotkanie poprowadzi pani Kornelia Kurowska menadżerka kultury, edukatorka związana z Fundacją „Borussia” i Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Inicjatorka oraz koordynatorka programów i projektów edukacji pozaformalnej o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim, współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i samorządami w kraju i za granicą.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 26 września 2022 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JvQNd8A7izUeRjH66

Cykl sesji społecznych to element projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Alicją Dobrosielską, tel. 504 112 928, e-mail:a.dobrosielska@eswip.pl