Rozkład godzin pracy aptek oraz grafik dyżurów na 2022 rok

Informujemy, iż Rada Powiatu w Giżycku określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego oraz grafik dyżurów w 2022 roku, pełnionych przez apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu giżyckiego, umożliwiający dostępność świadczeń w porze nocnej oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Aktualna informacja o godzinach pracy aptek i dyżurach znajduje się tutaj: http://www.powiatgizycki.pl/bezpieczenstwo-pusta/dyzury-aptek/

Uchwała nr XXXIV.218.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego [zobacz]