Wykaz dotyczący lokalu użytkowego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego  stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, położonego w Giżycku przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2 przeznaczonego do wynajęcia.
Wykaz zawiera 1 pozycję.
Lokal oznaczony numerami 303, 304 i 305
     a. opis lokalu: lokal położony na III piętrze budynku o łącznej powierzchni  51,50 m²,
     b. wysokość czynszu:  29,06 zł za 1 m²  miesięcznie plus 23% VAT.
Uwagi:
  1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
  2. Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.
Giżycko, dnia 11 kwietnia 2022 r.
WG.2501.8.2022